//
you're reading...
ACTUALITATE

Minel Prina păgubește televiziunea de partid la Slatina! CNA a amendat postul Olt TV cu 100 milioane lei vechi!

olt tv slatina

Recent, după analiza raportului întocmit de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) au hotărât aplicarea unei amenzi în cuantum de 10.000 lei postului Olt TV Slatina

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. ENERO PROD S.R.L.
Slatina, Str. Sevastopol, nr. 2 et.4, judeţul Olt
CUI 15892480

pentru postul OLT TV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29 ianuarie 2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea de către postul de televiziune OLT TV, în perioada 21-27 ianuarie 2013, a normelor privind desfăşurarea campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale pentru Primăria Slatina ce se vor desfăşura în data de 3 februarie 2013.

Postul de televiziune OLT TV aparţine S.C. ENERO PROD S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. TV-C 073.3/11.12.2003 şi decizia de reautorizare nr. 572.2-1/22.04.2010).

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ENERO PROD S.R.L. a încălcat prevederile articolelor 63 alin. (2), 64 alin. (4), 65 alin. (7), 67 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea nr. 67/20004:
– art. 63 alin. (2): Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii.
– art. 64 alin. (4): Spoturile publicitare de 20 – 30 de secunde care îndeamnă electoratul să voteze un candidat sau o listă de candidaţi pot fi difuzate numai în interiorul emisiunilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c).
– art. 65 alin. (7): Timpii de antenă la radiodifuziunile şi televiziunile publice şi private, inclusiv cele prin cablu, se acordă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, în fiecare din zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri. (…)
– art. 67 alin. (1): Radiodifuzorii publici şi privaţi au obligaţia de a asigura, prin măsuri tehnice şi redacţionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform prevederilor 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 1302/27.12.2012, s-a stabilit că data alegerilor locale parţiale pentru alegerea primarului municipiului Slatina este 3 februarie 2013, iar potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1303/27.12.2012 campania electorală pentru alegerile parţiale locale începe în data de 20 ianuarie 2013 şi se va încheia sâmbătă, 2 februarie 2013, ora 07.00.

Prin adresa nr. 7/18.01.2012, postul OLT TV, şi-a exprimat intenţia de a acorda timpi de emisie în campania electorală aferentă alegerilor parţiale pentru Primăria Slatina pentru toate tipurile de emisiuni: electorale (promovare), dezbatere şi ştiri.

În fapt, postul de televiziune OLT TV a transmis, în perioada 21 – 27 ianuarie 2013 (respectiv prima săptămână din campania electorală), emisiuni informative cu caracter electoral şi emisiuni electorale.

Analizând raportul de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a asigurat în aceste emisiuni reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, obligaţie care îi revenea potrivit prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/2004.

Din acest raport a rezultat următoarea situaţie:

– în emisiunile de ştiri electorale:

Competitor electoral

Nr. stiri /competitor

Durata stiri/competitor [hh:mm:ss]

PD-L

2

0:02:54

USL

33

1:21:27

FC

2

0:02:38

PP-DD

6

0:11:48

PER

2

0:03:14

– în emisiunile electorale:

Competitor electoral

Nr.aparitii/ reportaj

Durata aparitii/reportaj [hh:mm:ss]

FC

2

1:38:00

USL

8

7:24:00

PD-L

2

1:44:00

Membrii Consiliului au constatat că în emisiunile informative ale postului OLT TV au fost prezentate predominant activităţi de campanie ale competitorului USL despre care au fost difuzate 66 de ştiri, în timp ce activităţile altor candidaţi au fost mult mai puţin reflectate, fiind difuzate câte 2 ştiri despre competitorii PP-DD, PDL şi FC.

Or, informaţiile cu caracter electoral prezentate în ediţiile informative difuzate de radiodifuzori trebuie, pe de o parte, să dea competitorilor electorali posibilitatea de a li se prezenta în mod echilibrat activităţile de campanie desfăşurate, iar pe de altă parte, să ofere publicului informaţii suficiente despre toţi competitorii electorali, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză.

Membrii Consiliului au mai constatat că şi în ceea ce priveşte timpul acordat competitorilor aceştia nu au beneficiat de aceeaşi expunere, în condiţiile în care unii candidaţi au avut la dispoziţie o oră şi 11 minute (USL), în timp ce candidatul PP-DD -11 minute şi 48 de secunde, iar cei ai PER şi PD-L aproximativ 3 minute.

Or, potrivit art. 63 alin. (2) din Legea nr. 67/20004, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toate partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru toţi candidaţii. Membrii Consiliului au constatat şi încălcarea prevederilor art. 67 alin. (1) din Legea nr. 67/2004, întrucât radiodifuzorul nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a asigura, prin măsuri tehnice şi redacţionale, reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.

Conform raportului de monitorizare, candidatul USL la Primăria Slatina, domnul Minel Prina, a beneficiat, în prima săptămână a campaniei electorale pentru Primăria Slatina, de o expunere mediatică net superioară celorlalţi candidaţi, la ştiri sau în emisiunile electorale, inclusiv prin promovarea în calupurile promo a celor două emisiuni difuzate miercuri, 23 ianuarie şi joi, 24 ianuarie 2013 şi, de asemenea, prin clipul invitaţie la manifestările dedicate celor 645 de ani de atestare documentară a localităţii.

Or, potrivit prevederilor 26^1 alin. (1) din Legea audiovizualului, pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial, astfel încât ca acestea să răspundă unor interese generale, atât ale electoratului, cât şi ale competitorilor electorali.

În baza raportului de monitorizare membrii Consiliului au constatat că postul a încălcat şi prevederile art. 65 alin. (7), potrivit cărora timpii de antenă la radiodifuziunile şi televiziunile publice şi private, inclusiv cele prin cablu, se acordă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, în fiecare din zilele de luni, marţi, miercuri, joi şi vineri.

În ziua de sâmbătă, 26 ianuarie 2013, la orele 15.30, 18.12 şi 20.11, postul OLT TV a difuzat trei emisiuni electorale de promovare, toate în reluare, emisiuni care fuseseră transmise în cursul săptămânii.

Astfel, prima emisiune transmisă în reluare în ziua de sâmbătă, de la ora 15.30, a fost cea din ziua de vineri, în care a fost invitat preşedintele Consiliului Judeţean Olt, domnul Paul Stănescu, susţinător al candidatului USL la Primăria Slatina, domnul Minel Prina. Cea de a doua emisiune, transmisă în reluare de la ora 15.30, a fost cea difuzată miercuri, în care invitaţi au fost d-nul Darius Vâlcov, senator de Olt din partea USL, şi candidatul USL la funcţia de primar, Minel Prina, actualul primar interimar. Cea de a treia, transmisă de la ora 20.11, a fost emisiunea din 18 ianuarie, când a fost transmisă cu subtitlul “Slatina, un oraş, o poveste, un proiect”, emisiunea fiind asumată de post ca fiind una de promovare electorală.

De asemenea, în cadrul buletinului informativ difuzat duminică, 27 ianuarie 2013 de la ora 19.30 au fost difuzate trei ştiri, marcate între coperţi neutre, ştiri care au avut un caracter electoral de promovare a candidatului USL la Primăria Slatina.

Faţă de această situaţie, membrii Consiliului au constatat că postul OLT TV a difuzat în ziua de sâmbătă, 26 ianuarie, trei emisiuni de promovare electorală, iar în ziua de duminică, 27 ianuarie 2013 a transmis ştiri electorale în favoarea unui candidat, fapte ce contravin prevederilor art. 65 alin. (7), potrivit cărora emisiunile electorale pot fi difuzate numai de luni până vineri.

Membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat şi dispoziţiile art. 64 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, întrucât a difuzat mai multe spoturi electorale a căror durată a fost mai mare decât cea prevăzută de lege, respectiv 20-30 de secunde.

Astfel, în cadrul fiecăreia dintre emisiunile de promovare electorală transmise, au fost difuzate spoturi electorale, după cum urmează: luni, 21 ianuarie un spot electoral, cu durata de 31 de secunde, aparţinând candidatului USL Minel Prina; marţi, 22 ianuarie, a fost transmis un spot electoral, cu o durată de 1 minut şi 14 secunde, aparţinând candidatului USL Minel Prina; marţi, 22 ianuarie la sfarşitul emisiunii electorale având-o ca invitată pe d-na Ana Anghel, candidat PD-L, spotul electoral aparţinând candidatului USL Minel Prina, a avut o durată de 1 minut şi 14 secunde; miercuri, 23 ianuarie, au fost transmise trei spoturi electorale ale candidatului USL Minel Prina, spoturile având următoarele durate: 31 de secunde, 1 minut şi 14 secunde, 1 minut şi 16 secunde; în zilele de joi, vineri şi sâmbătă au fost difuzate cele trei spoturi electorale ale competitorului menţionat anterior, la care s-a adăugat de vineri şi cel aparţinând Partidului Ecologist Român, care a avut o durată de 36 de secunde.

În concluzie, toate spoturile electorale menţionate mai sus au fost difuzate cu încălcarea dispoziţiilor art. 64 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, acestea depăşind durata maximă de 30 de secunde pe care o poate avea un spot electoral, în conformitate cu prevederile legale invocate.

Faţă de toate aceste aspecte, constatând încălcarea dispoziţiilor legale în materie de campanie electorală, ţinând cont că radiodifuzorul mai fost sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor în domeniu, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu amendă de 10.000 lei. În temeiul prevederilor art. 75 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE:

Art. 1: Radiodifuzorul S.C. ENERO PROD S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV-C 073.3/11.12.2003 şi decizia de reautorizare nr.572.2-1/22.04.2010 pentru postul de televiziune OLT TV din localitatea Slatina, judeţul Olt) se sancţionează cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 63 alin. (2), 64 alin. (4), 65 alin. (7), 67 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale art. 261 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text:

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OLT TV cu amendă de 10.000 lei, întrucât în cadrul emisiunilor informative şi în cele electorale difuzate în perioada 21 – 27 ianuarie 2013 nu a asigurat condiţii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali la alegerile parţiale pentru primăria municipiului Slatina.

Sancţiunea a fost aplicată şi pentru încălcarea dispoziţiilor legale care permit difuzarea de spoturi electorale cu o durată de cel mult 30 de secunde, precum şi a celor care stabilesc faptul că emisiunile electorale pot fi difuzate numai de luni până vineri.”

Florin Deaconu

Advertisements

Discussion

One thought on “Minel Prina păgubește televiziunea de partid la Slatina! CNA a amendat postul Olt TV cu 100 milioane lei vechi!

 1. Cica, lasat sa candideze la primaria Slatina dintr-o eroare, a castigat cu 70%

  Minel Prina (USL), ales duminica primar al Slatinei cu circa 70% din voturi, a putut sa candideze dintr-o eroare. Condamnat in decembrie la patru ani de inchisoare si suspendarea unor drepturi, Prina si-a permis sa se inscrie in cursa electorala pentru ca sentinta a fost redactata gresit.

  Pe 7 decembrie 2012, Curtea de Apel Craiova a decis condamnarea fostului director din Primaria Slatina, Minel Prina, la patru ani de inchisoare cu suspendare si interzicerea mai multor drepturi timp de sase ani, printre care si acela de a fi ales sau “de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat”.

  Sentinta era definitiva, dar in documentul oficial, judecatorii au facut trimitere, in mod gresit, nu catre articolul 64 din Codul Penal, care interzicea exercitarea anumitor drepturi, ci catre articolul 61, care se referea doar la eliberarea conditionata.

  Beneficiind de portita legislativa deschisa, Minel Prina si-a depus candidatura pentru functia de primar, pe 12 ianuarie 2013. Peste doar trei zile, magistratii au modificat eroarea materiala, dar era prea tarziu.

  Termenul-limita de depunere a candidaturilor pentru alegerile partiale din 3 februarie expirase, asa ca Minel Prina a ramas in cursa electorala.

  Conform sursei citate, in redactarea sentintei mai exista o eroare. S-a stabilit ca “pedeapsa accesorie” – suspendarea unor drepturi pe o perioada de sase ani – ar trebui sa se aplice abia dupa ispasirea condamnarii principale, inchisoarea cu suspendare. Adica peste patru ani.

  Duminica, Minel Prina a fost ales de locuitorii din Slatina primar cu 70 %, dupa ce Darius Valcov, ales in primavara anului trecut, a renuntat la mandatul de primar pentru unul de senator.

  Fost director al Directiei Tehnice a Primariei Slatina, Minel Prina a fost trimis in judecata de procurorii DNA in noiembrie 2009, alaturi de Marian Diaconu, fost viceprimar al municipiului Slatina, fiind acuzati de abuz in serviciu contra intereselor publice. Cei doi sunt acuzati ca, in perioada august 2004 – martie 2006 au atribuit in mod ilegal unor firme 18 contracte pentru executia unor lucrari.

  Posted by Slatina Puternica | 25,04,13, 5:36 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Recent Posts

February 2013
M T W T F S S
« Jan   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
Advertisements
%d bloggers like this: