//
you're reading...
Uncategorized

Fără nici o jenă, tarife de promovare electorală exorbitante la OLT TV!!!

 

  • Aproape 110 milioane lei pe emisiune!
  • 2,5 milioane lei minutul de promovare electorală!

 

Maurul şi-a făcut datoria! Respectiv Olt TV–ul! A fixat tarife de promovare electorală prohibitive. Circa 110 milioane lei trebuie să scoată din buzunar fiecare competitor pentru Parlamentarele din 9 decembrie! Sau 2,5 milioane lei per minut! Tarife cel puţin duble, comparativ cu alte televiziuni locale din ţară!

Ce înseamnă asta? Că în Slatina (Olt) doar formaţiunea lui Darius Vâlcov va putea beneficia de promovare electorală!

Fiindcă, orice s-ar spune, informal, OLT TV-ul aparţine fostului pedelist Darius Vâlcov, actualmente mare PSD-ist sau USL-ist, după cum vă convine şi îi convine…

Iată şi anunţul formal al postului local de televiziune:

Tarif Promovare Electorala

Joi, 08 Noiembrie 2012

Potrivit art. 5.(4) din Decizia 738/01.11.2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale, tarifele Olt Tv pentru emisiunile electorale sunt urmatoarele:

• tarif / emisiune: 8.695,65 lei;

• tarif / minut emisiune: 193,24 lei.

CONDUCEREA OLT TV

 *Preturile nu includ T.V.A.

———————————————————————————————

Potrivit legii, în mare, ar trebui ca reprezentanţii Olt TV să respecte următoarele articole:

Art. 3. – Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:
a) echitate – toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului;
b) echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali;
c) corectitudine – toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Art. 5. – (1) Posturile de radio şi de televiziune private, inclusiv de televiziune prin cablu, care vor reflecta campania electorală au obligaţia să comunice Consiliului Naţional al Audiovizualului implicarea lor în campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum şi intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, până cel mai târziu în ziua de 8 noiembrie 2012, printr-o adresă.

(4) Tarifele pe emisiune şi pe unitate de timp ale fiecărui post privat de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, vor fi făcute publice și vor fi aceleași pentru toți competitorii.
(5) În situaţiile litigioase privind alocarea timpilor de antenă, posturile vor trebui să facă dovada că au oferit tuturor competitorilor electorali accesul, în condițiile Legii nr. 35/2008.

Art. 7. – (1) În perioada campaniei electorale candidaţii au acces la posturile publice şi private de radio şi televiziune, inclusiv la cele prin cablu, numai în emisiunile prevăzute la art. 6.
(2) În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi declaraţi ai competitorilor electorali.
Art. 8. – (1) Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.
(2) În cadrul emisiunilor informative pot fi prezentate informații privind sistemul electoral, calendarul campaniei electorale și tehnica votării.
(3) În emisiunile informative, prezentarea activităţilor de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. Este interzisă difuzarea de materiale în legătură cu activităţile de campanie, realizate sau puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali, precum şi difuzarea de interviuri acordate de către candidaţi sau reprezentanți ai competitorilor electorali.
(4) Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea funcţiei lor; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.
Art. 9. – (1) În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.
(2) În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să se asigure că invitaţii respectă următoarele obligaţii:
a) să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor;
b) să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane, dreptului persoanei la propria sa imagine și la respectarea vieţii sale private, sau să aducă atingere moralei publice;
c) să probeze eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat sau reprezentant al competitorilor electorali;
d) să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.
Art. 10. – Moderatorii emisiunilor au următoarele obligaţii:
a) să fie imparţiali;
b) să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii de dezbateri electorale, oferind, fiecărui candidat participant la discuţii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale;
c) să formuleze întrebările fără a fi tendenţiosi sau părtinitori şi să manifeste un comportament civilizat în relaţia cu participanții la dezbateri;
d) să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite;
e) să solicite, în mod convingător, dovezi explicite atunci când participanţii aduc acuzaţii cu incidenţă penală sau morală unor contracandidaţi;
f) să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, participanţii la emisiuni pun în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor, fac afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice, nu probează eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat sau reprezentant al unui competitor electoral, incită la ură sau discriminare pe considerente de rasă, etnie, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul și, după caz, producătorul emisiunii pot decide întreruperea microfonului sau oprirea emisiunii.
Art. 13. – (1) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unei emisiuni electorale a unor fapte neadevărate beneficiază de drept la replică.
(2) Persoanele ale căror drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui emisiuni electorale a unor informaţii inexacte beneficiază de drept la rectificare.
(3) Radiodifuzorii au următoarele obligaţii privind dreptul la replică și la rectificare:
a) să decidă acordarea sau neacordarea dreptului solicitat, în cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitări formulate în scris; în situaţia în care solicitarea se referă la o emisiune difuzată în ultima zi de campanie electorală, decizia trebuie luată în cel mult 12 ore de la primirea solicitării;
b) să comunice solicitantului, în termenele prevăzute la lit. a), telefonic şi/sau în scris, decizia luată; în cazul neacordării dreptului solicitat, motivele trebuie să fie comunicate solicitantului şi Consiliului Naţional al Audiovizualului;
c) să difuzeze, în cazul în care decide acordarea dreptului solicitat, rectificarea sau replica în cel mult 48 de ore de la primirea solicitării; în situaţia în care emisiunea care face obiectul sesizării a fost difuzată în ultima zi de campanie electorală, rectificarea sau replica se difuzează în preziua votării;
d) să difuzeze, în cazul în care Consiliul Naţional al Audiovizualului dă câştig de cauză solicitantului, replica sau rectificarea în termenul şi în condiţiile comunicate radiodifuzorului.
(4) În preziua votării, radiodifuzorii trebuie să prevadă în program, imediat după emisiunea informativă de seară, un spaţiu de emisie pentru difuzarea rectificărilor şi a replicilor ca urmare a sesizărilor care se referă la emisiunile difuzate în ultima zi de campanie electorală.

Nu putem să nu ne întrebăm dacă aceste minime cerinţe vor fi respectate de OLT TV?

Florin Deaconu

Advertisements

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Recent Posts

November 2012
M T W T F S S
« Oct   Dec »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Advertisements
%d bloggers like this: